Zatvoreni investicioni fondovi

Zatvoreni investicioni fond "Atlas Mont" a.d. Podgorica

 

Organi fonda su: skupština fonda i nadzorni odbor fonda.

 

Ovim fondom, prema ugovoru o upravljanju, upravlja društvo za upravljanje investicionim fondom "Atlas Mont" a.d. Podgorica. 

Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

 

Organi fonda su: skupština fonda i nadzorni odbor fonda.

 

Ovim fondom, prema ugovoru o upravljanju, upravlja društvo za upravljanje investicionim fondom "Euroinvest" a.d. Podgorica. 

Zatvoreni investicioni fond "HLT" a.d. Podgorica

 

Organi fonda su: skupština fonda i nadzorni odbor fonda.

 

Ovim fondom, prema ugovoru o upravljanju, upravlja društvo za upravljanje investicionim fondom "Prima" a.d. Podgorica. 

 

Zatvoreni investicioni fond "Trend" a.d. Podgorica

 

Organi fonda su: skupština fonda i nadzorni odbor fonda.

 

Ovim fondom prema ugovoru o upravljanju, upravlja društvo za upravljanje investicionim fondom "Butterfly Finance" a.d. Podgorica.