Centralni registar propisanih informacija
 
 
Komisija za tržište kapitala je, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore", broj 01/18) i Pravilima o obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija u Centralni registar propisanih informacija ("Službeni list Crne Gore", br. 06/19) uspostavila Centralni registar propisanih informacija (CRPI) na stranici www.crpi.me.
 
Emitenti na regulisanom tržištu podatke u CRPI dostavljaju preko portala www.scmnreporting.me, u skladu sa Uputstvom o postupku dostavljanja propisanih informacija u CRPI uz prethodnu dostavljenu Pristupnicu za korišćenje sistema dostavljanja podataka u CRPI.
 
 
Tutorijali za pristup ScmnReporting/CRPI

Preuzimanje pristupnice

Registracija

Logovanje

Kreiranje XML fajla

Slanje izvještaja

Preuzimanje potvrde