Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti

Komisija za tržište kapitala je na 151. sjednici od 4. juna 2021. godine, donijela Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti.