Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Komisija za tržište kapitala je na 134. sjednici od 30. decembra 2020. godine, donijela:
  • Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o načinu evidentiranja zatvorenih ponuda hartija od vrijednosti u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje
  • Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje
 
Nacrte možete preuzeti sa stranice Javna rasprava a zainteresovana lica mogu zaključno sa 15. januarom 2021. godine, davati primjedbe, predloge i sugestije, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me