Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Komisija za tržište kapitala je na 132. sjednici od 10. decembra 2020. godine, donijela Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala.
 
Nacrte možete preuzeti sa stranice Javna rasprava a zainteresovana lica mogu zaključno sa 1. januarom 2021. godine, davati primjedbe, predloge i sugestije, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me