Oduzeta dozvola za rad investicionom društvu AGEA Interantional

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 26 stav 1 tačka 2, člana 27 stav 2 tačka 4 i člana 222 stav 1 tačka 5 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore", br. 001/18), na 15. sjednici od 24.04.2023. godine, donijela Rješenje broj 04/5-1458/13-22 kojim se oduzima dozvola za rad investicionom društvu AGEA INTERNATIONAL, akcionarskom društvu, sa sjedištem u Podgorici, Arsenija Boljevića 2A, izdata rješenjem broj 03/2-2/2-19 od 03.07.2019. godine i to: dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dozvola za pružanje pomoćnih usluga.
 
Naime, Komisija je u toku neposredne kontrole a zatim po Rješenju br. 04/5-1458/6-22 od 20.02.2023. godine utvrdila brojne nezakonitosti i nepravilnosti u radu pomenutog investicionog društva, te da je došlo do kršenja  odredbi Zakona o tržištu kapitala i Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Kako utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti nisu ispravljene u zakonski predviđenom roku, a nakon izrečene opomene od strane Komisije, ovom investicionom društvu oduzeta je dozvola za rad i isti je u procesu dobrovoljne likvidacije.