Sastanak sa predstavnicima MMF-a

Predstavnici Komisije za tržište kapitala, Draško Malbaški i Ana Pivljanin, članovi i Marina Mugoša Viši stručni savjetnik su dana 05.05.2023. u prostorijama Ministarstva finansija, održali su sastanak sa predstavnicima Međunarodnog Monetarnog fonda (MMF) koji borave u našoj zemlji u okviru misije tehničke podrške. Ista ima za cilj pružanje podrške našim institucijama u vezi sa izradom strategije upravljanja javnim dugom, kao i razvoja domaćeg tržišta hartija od vrijednosti.

Na sastanku su je bilo riječi o trenutnoj situaciji na crnogorskom tržištu kapitala i perspektivi za dalji razvoj, izazovima i prilikama sa akcentom na regulatorni okvir i finansijsku pismenost stanovništva.