Sastanak sa predstavnicima Hipotekarne banke

Predstavnici Komisije za tržište kapitala Crne Gore, Željko Drinčić predsjednik, mr Dragan Đukić potpredsjednik, Dražen Stevanović  i Ana Pivljanin, članovi Komisije, održali su danas, u prostorijama Komisije, sastanak sa predstavnicima Hipotekarne banke, Esadom Zjimovićem, Anom Golubović i Gojkom Maksimovićem.
 
 
Na sastanku su je bilo riječi o trenutnoj situaciji na crnogorskom tržištu kapitala i perspektivi za dalji razvoj, izazovima i prilikama sa akcentom na regulatorni okvir i zaštitu investitora. Interes kako bankarskog sektora tako i Komisije je da se poštujući zakonske norme i poštovanje kodeksa korporativnog upravljanja zajednički radi na stvaranju ambijenta u kojima će investitori, osim mogućnosti držanja depozita, imati na raspolaganju i široku lepezu ulaganja u hartije od vrijednosti.
 
Predstavnici Komisije su izložili svoje planove i ciljeve za predstojeći period, te naglasili da će  saradnja kako sa državnim tako  i sa međunarodnim institucijama značajno doprinijeti poboljšanju situacije. Implementiranje svjetskih standarda je od izuzetne važnosti jer dobro organizovano tržište kapitala ima važnu ulogu u finansiranju dugoročnih investicija države kao i u omogućavanju štednje i diversifikacije portfolija investicija.
 
Hipotekarna banka će kao jedna od vodećih kreditnih institucija u Crnoj Gori nastaviti da doprinosi razvoju tržišta kroz konstantno ulaganje i inoviranje svoje ponude i proizvoda.