Sastanak sa predstavnicima Erste Bank

Komisija za tržište kapitala Crne Gore nastavlja sa praksom održavanja sastanaka sa predstavnicima bankarskog sektora.

Predstavnici Komisije za tržište kapitala, Željko Drinčić predsjednik, mr Dragan Đukić zamjenik predsjednika, Ana Pivljanin članica Komisije, susreli su se juče sa predstavnicima Erste Bank AD Podgorica, Aleksom Lukićem, predsjednikom Upravnog odbora i Igorom Savićem, direktorom Sektora riznice.

Ovaj susret predstavlja ključni korak u daljem jačanju saradnje dvije institucije, s obzirom na značajnu ulogu Erste banke, koja je kroz funkciju banke depozitara važna karika u obezbjeđivanju sigurnosti i integriteta tržišta kapitala u Crnoj Gori.

Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima za unapređenje regulatornog okvira i infrastrukture, daljem razvoju tržišta kapitala, te produbljivanju saradnje Komisije i Erste banke.

Naglašena je važnost kontinuirane edukacije i unapređenja finansijske pismenosti društva, u cilju podsticanja rasta i inovacija na tržištu.

Učesnici sastanka su se saglasili o značaju transparentnosti, efikasnosti i integriteta tržišta kapitala za obezbjeđivanje povoljnog ambijenta za ulaganja domaćih i stranih investitora. Predstavnici Komisije su istakli veliko interesovanje za izdavanje dozvola za rad društvima za upravljanje investicionim fondovima i društvima za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima. U tom kontekstu, Komisija će u septembru organizovati edukaciju i licenciranje investicionih menadžera penzionih fondova. Komisija i Erste banka će zajednički raditi na zadovoljenju narastajućih zahtjeva i potreba tržišta, te omogućavanju pristupa širokom spektru investicionih proizvoda i strategija investitorima.

Komisija za tržište kapitala Crne Gore nastavlja da ostvaruje izvanredna postignuća koja oblikuju finansijsku budućnost zemlje. Njeni napori su usmjereni ka unapređenju regulatornog okvira, poboljšanje infrastrukture i promovisanje transparentnosti i integriteta tržišta. Kroz kontinuirano usklađivanje sa međunarodnim standardima, Komisija postavlja nove standarde u industriji i unapređuje reputaciju Crne Gore kao pouzdanog i atraktivnog investicionog odredišta.

U cilju stvaranja snažne osnove za rast, inovacije i prosperitet, Komisija za tržište kapitala će nastaviti da sa predstavnicima finansijske industrije razmatra najbolje prakse i postavlja smjernice za unapređenje funkcionisanja tržišta kapitala.