Sastanak KTK i CBCG u okviru Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o digitalnoj imovini

 
Sastanak predstavnika Centralne banke Crne Gore i Komisije za tržište kapitala u okviru Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o digitalnoj imovini, održan je prošle nedjelje.
 
Radnu grupu, formiranu pod okriljem Savjeta za finansijsku stabilnost i sa ciljem analize uporednih modela u oblasti uređenja digitalne imovine širom svijeta, i izrade Nacrta Zakona o digitalnoj imovini, pored CBCG i KTK čine i predstavnici Ministarstva finansija i Agencija za nadzor osiguranja, dok je pridruženi član FOJ. 
 
Radna grupa je u prvoj fazi rada zaključila da je oblast digitalne imovine najoptimalnije urediti u skladu sa direktivama EU, odnosno da regulatorni okvir EU za kriptoimovinu - MICA (The Markets in Cryptoassets) bude transponovan u Nacrt Zakona o digitalnoj imovini. Zaključeno je i da u dijelu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma treba izvršiti dopune Zakona u dijelu potpunog usvajanja FATF preporuka koje se odnose na rad sa  virtuelnom imovinom i pružaocima usluga povezanim sa virtuelnom imovinom, dok će poreski tretman digitalne imovine zaokružiti kroz set poreskih zakona.
 
Imajući u vidu da je cilj da prvi Nacrt Zakona bude završen do kraja 2023. godine, predstavnici CBCG i KTK, kojima je u okviru Radne grupe povjeren nadzor nad aktivnostima vezanim za izradu Nacrta, prošlonedjeljnim sastankom započeli su drugu fazu rada, i razgovarali o modalitetu rada, podjeli aktivnosti između dviju institucija i rokovima, posebno imajući u vidu kompleksnost i značaj materije, te namjeru da naše tržište ide u korak sa svjetskim trendovima i regulativama.
 
CBCG i KTK će, shodno zaključcima sa sastanka, posebno voditi računa da nedavno usvojena evropska regulativa o tržištima kripto imovine MiCA, čija primjena u državama članicama EU počinje u junu 2024, bude na adekvatan način transponovana u Zakona o digitalnoj imovini, kako bi pitanja emisije i tokova kriptoimovine, kao i tokena e-novca, te izdavanje odobrenja za rad i uslove poslovanja pružaoca usluga, bili u potpunosti usklađeni sa EU regualtivom.