MONEYVAL 5th Round Mutual Evaluations - Montenegro

Komisija za tržište kapitala učestvovala je u sklopu delegacije Crne Gore na završnom sastanku sa timom evaluatora, nakon sveobuhvatne procjene sistema za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma od strane MONEYVAL-a. U ime Komisije za tržište kapitala prisustvovali su Željko Drinčić, predsjednik, i Petar Dujović, AML Compliance Officer.
 
Komitet stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, MONEYVAL, predstavlja stalni nadzorni organ Savjeta Evrope. MONEYVAL je ovlašćen za ocjenu usklađenosti sa vodećim međunarodnim standardima u oblasti suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i za procjenu efikasnosti primjene tih standarda. Takođe, MONEYVAL pruža preporuke nacionalnim vlastima u vezi sa neophodnim unapređenjima njihovih sistema. Kroz dinamičan proces međusobnih procjena i redovnog praćenja izvještaja, MONEYVAL ima za cilj da unaprijedi kapacitete nacionalnih vlasti za efikasniju borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
 
Sastanci su održani u Strazburu od 6. do 8. septembra 2023. godine u zgradi Agora, sjedištu Savjeta Evrope. Predstavnici Komisije su na tim sastancima odbranili dostavljene odgovore i prezentirali stanje iz svoje nadležnosti, koje su dostavili putem Upitnika o tehničkoj usklađenosti i Upitnika o djelotvornosti rada nadležnih organa u sistemu za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma. Takođe, aktivno su učestvovali u diskusijama o cjelokupnom finansijskom sistemu Crne Gore, čime su pružili značajan doprinos čitavoj državnoj delegaciji.
 
Evaluatori su na sastancima tražili dodatne informacije o mehanizmima za sprječavanje poslovanja pravnih lica koja pružaju investicione usluge bez izdate dozvole za rad, spisak zahtjeva stranih nadležnih institucija za dostavljanje podataka i spisak kontrola za 2022. godinu koje se odnose na društva za upravljanje investicionim fondovima.
 
Aktivno učešće Komisije na ovim ključnim sastancima naglašava njenu predanost održavanju najviših međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, pridonoseći značajno naporima Crne Gore u ovoj ključnoj oblasti finansijske regulative.