Ministarstvu finansija proslijeđen Predlog Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom


Komisija za tržište kapitala podstiče ekonomski rast i razvoj upućivanjem predloga Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom Ministarstvu finansija
 
Komisija za tržište kapitala Crne Gore obavještava javnost o napretku u regulisanju i unapređenju sistema otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom u Crnoj Gori. Komisija je danas, 28. februara 2024. godine, Ministarstvu finansija proslijedila Predlog Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, uključujući njegov prevod na engleski jezik, kao i transpozicione tabele na crnogorskom i engleskom jeziku.
 
Predlog zakona je rezultat saradnje Komisije i Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (HANFA). Predloženi zakon ima za cilj da uspostavi adekvatan regulatorni i nadzorni okvir za djelatnost društava za upravljanje i otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom usklađen sa pravnom tekovinom Evropske unije (Poglavlje 9 – Finansijske usluge). Usvajanjem predloženog Zakona stvoriće se preduslovi za unapređenje regulatornog okvira iz oblasti poslovanja otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom, licenciranje novih otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom, uvođenje dodatnih mjera i kontrolnih mehanizama u poslovanju društava za upravljanje investicionim fondovima, kontinuirano unapređenje regulative dijelu koji se odnosi na zaštitu investitora na tržištu kapitala, podsticanje veće konkurencije na tržištu kapitala, kao i odvajanje zakonske regulative u odnosu na alternativne investicione fondove. Važno je napomenuti da se zadržavaju do sada dostignuti visoki standardi i dobra rješenja iz važećeg regulatornog okvira.
 
Očekujemo da će ovaj zakon imati direktan pozitivan učinak na finansijsku stabilnost zemlje, pružajući građanima pristup novim i raznovrsnim mogućnostima za investiranje. Implementacija ovog zakona ne samo da će omogućiti bolje uslove za ulaganje i štednju za sve građane Crne Gore, već će i podsticati razvoj tržišta kapitala, povećavajući time transparentnost, sigurnost i efikasnost investicionih procesa. Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom predstavlja ključni element u širem kontekstu ekonomske strategije Crne Gore, usmjerene ka stvaranju povoljnog investicionog okruženja, privlačenju stranih investicija i stimulisanju domaćih investicija. Pristupanje novim, diversifikovanim investicionim mogućnostima omogućava građanima da aktivno učestvuju u kapitalizaciji svoje štednje, čime se ne samo unapređuje lična finansijska sigurnost, već se i doprinosi ukupnoj ekonomskoj stabilnosti i rastu. Važnost ovog zakona za građane Crne Gore ogleda se i u pružanju mehanizama za zaštitu investitora, što je fundamentalni aspekt u izgradnji povjerenja u finansijski sistem. Uvođenjem jasnih regulativa i kontrolnih mehanizama, građani će imati veće povjerenje u investicioni proces, što je ključno za dugoročnu finansijsku sigurnost i prosperitet.
 
Promocija konkurencije na tržištu kapitala, koju ovaj zakon podstiče, ne samo da će omogućiti bolje uslove i veći izbor za investitore, već će i stimulisati inovacije i unapređenje usluga koje se nude na tržištu. To će dodatno osnažiti poziciju Crne Gore kao atraktivne destinacije za investicije, kako za domaće, tako i za strane ulagače, čime se otvara put ka novim poslovnim prilikama i stvaranju radnih mjesta.
 
Komisija za tržište kapitala je ovim predlogom zakona ispunila svoje obećanje dato građanima i poslanicima Skupštine, demonstrirajući svoju posvećenost transparentnosti, inovacijama i napretku. Uzimajući u obzir značaj ovog zakona za ekonomski razvoj Crne Gore, pozivamo nadležna ministarstva da prepoznaju njegovu važnost i zajedno sa nama doprinesu brzom usvajanju, čime ćemo zajednički napraviti značajan korak ka prosperitetnoj budućnosti za sve građane Crne Gore.