Potpisan je Memorandum o saradnji između Komisije i Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis UDG

Dana 29. februara 2024. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Komisije za tržište kapitala i Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica. U cilju potpisivanja Memoranduma, susreli su se predsjednik Komisije Željko Drinčić i dekanica Fakulteta prof. dr Maja Drakić-Grgur.
 
 
Očekuje se da će potpisivanje ovog Memoranduma unaprijediti i ubrzati saradnju između predstavnika dvije institucije, kako bi efikasno sprovodili aktivnosti koje su navedene u samoj sadržini ovog akta, a sve u cilju promocije obrazovanja u oblasti tržišta kapitala, ekonomije i finansija. Ovakav vid komunikacije i edukacije studenata, kroz prethodne primjere pokazao se kao koristan i zanimljiv, te se očekuje da će u krajnjem dovesti do podizanja nivoa finansijske pismenosti ove ciljne grupe.
 
Ova saradnja nije samo korak naprijed u promociji obrazovanja u ključnim oblastima tržišta kapitala, ekonomije i finansija, već i most koji povezuje teoriju sa praksom, akademske dvorane sa dinamičnim tržištem i mlade ljude sa izazovima koji će oblikovati njihovu budućnost. Kroz ovo partnerstvo, postavljamo temelje za stvaranje generacije novih eksperata, spremnih da se suoče sa izazovima i iskoriste mogućnosti koje donosi sutrašnjica.
 
 
Memorandum je odraz Komisijine posvećenosti Programu razvoja finansijske edukacije u Crnoj Gori za period 2023 – 2027, gdje svako učešće u obrazovanju mladih nije samo zadovoljstvo, već i privilegija. Saradnja Komisije sa obrazovnim institucijama je dokaz uvjerenja u ulaganje u svijetlu budućnost. Zajedničkim snagama stvaramo legat znanja, mudrosti i prosperiteta za generacije koje dolaze.