Potpisan je Memorandum o saradnji između Komisije i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

U četvrtak 7. marta 2024. godine Komisija za tržište kapitala Crne Gore i Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji i napravili prvi korak u budućem zajedničkom djelovanju. Sastanak između predstavnika dvije institucije, predsjednika Komisije Željka Drinčića i dekanice Pravnog fakulteta prof. dr Anete Spaić, obavljen je u dekanatu Pravnog fakulteta. Potpisivanju Memoranduma prisustvovao je i prof. dr Vladimir Savković, prodekan Pravnog fakulteta za međuinstitucionalnu saradnju.


Na sastanku su razmotreni konkretni oblici saradnje i identifikovane prve aktivnosti koje će biti realizovane. Memorandumom je predviđeno aktivno učešće predstavnika obje institucije na događajima, konferencijama i projektima, dok se ističe i važnost zajedničkog rada na podizanju nivoa finansijske pismenosti studenata. Ideja o predavanjima, praktičnoj nastavi, izradi brošura i slično, označava praktičan angažman koji će studentima omogućiti sticanje dragocjenih praktičnih znanja iz oblasti tržišta kapitala.

Komisija za tržište kapitala se odlučila na ovakav korak sa namjerom da pomogne i olakša studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore da savladaju termine i pojmove iz oblasti tržišta kapitala, te da im tokom edukacije omogući bliži susret sa radom Komisije, berze, investicionih društava i kompanija. Na ovaj način studenti će brže stvoriti svijest o funkcionisanju tržišta i finansija i imati praktičan pristup pri obrazovanju.

Ova forma saradnje sa Pravnim fakultetom predstavlja posebnu čast, s obzirom na bogatu istoriju i izuzetne rezultate ove institucije tokom više od 50 godina postojanja. Potpisani Memorandum predstavlja kamen temeljac koji će u budućnosti povezivati buduće pravne stručnjake sa tržištem kapitala, pružajući istovremeno Komisiji za tržište kapitala priliku da unaprijedi i obogati rad svog kadra iz oblasti pravnih nauka.

Današnji sastanak označava početak jedne plodne i dinamične saradnje koja će imati dugoročne benefite za sve uključene strane. Uvjereni smo da će zajednički napori Komisije za tržište kapitala i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore unaprijediti obrazovanje mladih generacija i doprinijeti razvoju tržišta kapitala u Crnoj Gori.