Radionica "Kapital" - učenici OŠ "Pavle Rovinski"

Komisija za tržište kapitala Crne Gore je danas, 11. aprila 2024. godine, na posljednjoj radionici serije "Kapital", ugostila učenike OŠ "Pavle Rovinski".

Djeca su, sa izraženom radoznalošću i angažovanošću, učestvovala u interaktivnim aktivnostima koje su ih upoznale sa dinamikom tržišta kapitala kroz prizmu edukativne društvene igre "Kapital". Igra je poslužila kao savršen medijum ne samo za sticanje novih znanja već i za razvoj praktičnih vještina koje su ključne za razumijevanje finansijskih procesa u stvarnom životu.


Tokom radionice, učenici su imali priliku da istraže kako tržište kapitala funkcioniše, kako se vrjednuju kompanije, i što je najvažnije, kako donošenje promišljenih investicionih odluka može uticati na ekonomski uspjeh pojedinca i društva. Kroz igru, učenici su naučili o važnosti strategijskog razmišljanja, procjene rizika i mogućnosti diversifikacije portfolija.

Na kraju radionice, učenici su, osim zahvalnosti za učešće, dobili na poklon edukativne brošure koje će im služiti kao vodič kroz svijet tržišta kapitala i kao podstrek za dalje istraživanje i učenje. Današnjoj grupi je uručen i komplet društvene igre "Kapital", kao alat za nastavak edukacije i zabave, te pripremu na takmičenje u ovoj igri u organizaciji Komisije.