Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Dana 28.6.2024. godine na internet stranici Vlade Crne Gore objavljen je poziv Ministarstva finansija građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je pripremila Komisija za tržište kapitala.

Detaljnije informacije o trajanju iste, kao i načinu na koji zainteresovani subjekti mogu uputiti svoje primjedbe, predloge i sugestije se mogu naći na linku: