Rješenje sa 58. sjednice od 16.05.2019.g

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 218 stav 1 i 2  Zakona o tržištu kapitala („Službeni list Crne Gore“, broj 01/18), na 58. sjednici od 16.05.2019. godine, donijela Rješenje kojim se ZAPAD BANCI a.d. Podgorica, izdaje se dozvola za pružanje investicione usluge i obavlja investicione aktivnosti iz člana 206 stav 1 Zakona:

  • prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;

  • izvršenje naloga za račun klijenta;

  • trgovanje za svoj račun;

  • upravljanje portfeljem;

  • investiciono savjetovanje;

i pomoćne usluge iz člana 206 stav 2 Zakona:

  • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima;

  • odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit.