Nacrt Pravila o regulatornom okviru za finansijske inovacije (Sandbox)

Komisija za tržište kapitala je na 73. sjednici od 28. avgusta 2019. godine, donijela:

Nacrte možete preuzeti sa stranice Javna rasprava a zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me