Privremena obustava dozvola za rad investicionom društvu CG BROKER DILER AD Podgorica

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 26 stav 1 tačka 2 Zakona o tržištu kapitala („Službeni list Crne Gore“, broj 1/2018) i člana 27 stav 2 tačka 4) ZTK-a a u vezi sa članom 222 stav 1 tačka 4 ZTK-a i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/2017) u predmetu nadzora nad investicionim društvom CG BROKER DILER AD Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Novaka Miloševa 12/II, na 182. sjednici od 30.3.2022. godine donijela Rješenje kojim se privremeno obustavlja dozvola za rad investicionom društvu CG BROKER DILER AD Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Novaka Miloševa 12/II, matični broj: 02254255 izdata rješenjem Komisije br. 01/1-667/1; 03/2-3/3-00; 03/2-837/3-09 od 13.08.2002.  14.12.2002.  03.06.2009. godine.