Sastanak Komisije za tržište kapitala Crne Gore i Crnogorske asocijacije manjinskih akcionara

 
Predstavnici Komisije za tržište kapitala Crne Gore, Željko Drinčić, predsjednik, mr Dragan Đukić, zamjenik predsjednika i Ana Pivljanin, član Komisije, održali su 29. marta 2023. godine, u prostorijama Komisije, sastanak sa predstavnicima Crnogorske asocijacije manjinskih akcionara Tripkom Krgovićem, Veselinom Kovačem, Ivanom Šćepanovićem i Aleksandrom Raspopovićem.
 
Od osnivanja pomenute asocijacije, po prvi put su se njeni predstavnici sastali sa predstavnicima Komisije. Tokom sastanka su razmatrane aktuelne teme, sa akcentom na regulatorni okvir, tretman i zaštitu manjinskih akcionara. Prethodno navedeno je, po mišljenju svih učesnika na sastanku, jedan od bitnih elemenata fer i transparentnog funkcionisanja crnogorskog tržišta kapitala. Na istom je dogovoreno da se saradnja u budućnosti nastavi i intezivira, posebno u dijelu izmjena postojeće regulative i donošenja nove,  kroz forme okruglih stolova, panel diskusija, konferencija itd.