Ministar Damjanović u posjeti Komisiji za tržište kapitala

SAOPŠTENJE

 
Ministar finansija, mr Aleksandar Damjanović  sa  saradnicima, posjetio je Komisiju za tržište kapitala, gdje je sa rukovodstvom razgovarao o funkcionisanju Komisije, planiranim aktivnostima, naslijeđenim izazovima u radu i segmentima koje je potrebno dodatno unaprijediti.
 
 
Predsjednik Komisije, Željko Drinčić podsjetio je da se Komisija zalaže za moderno regulisano, efikasno i transparentno tržište kapitala, kao i da se radi na unaprjeđenju regulisanja emisija hartija od vrijednosti i poslovanja tim finansijskim instrumentima, vršeći nadzor nad tržištem, edukaciju učesnika i informisanje javnosti o trendovima na tržištu kapitala.
 
Ministar je pohvalio namjeru aktuelnog saziva Komisije da se doprinese povećanju transparentnosti rada i rješavanju naslijeđenih problema, ističući da će dati potrebnu institucionalnu podršku, kako bi se, kroz zajednički pristup i dijalog,  obnovilo povjerenje u tržište kapitala.
 
 
Razgovarano je o modelima za unaprjeđenje rada Komisije, gdje je prioritetnim ocijenjen rad na izmjeni određenih zakona koji direktno regulišu tržište kapitala, ali i nekih koji  indirektno utiču na nesmetano funkcionisanje tržišta. Fokus je bio na zakonima koji su u proceduri: Zakon o penzionim fondovima, Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Zakon o alternativnim investicionim fondovima, a prepoznata je i potreba da se iniciraju izmjene Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.