Nacrt Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala - cjenovnik

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 47 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG", br. 01/18) i člana 6 stav 15 alineja 3 Statuta Komisije za tržište kapitala ("Sl. list CG", br. 17/18), na 22. sjednici od 20. jula 2018. godine, donijela Nacrt Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala - cjenovnik.


Zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije u roku od petnaest dana, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me.