Privremena zabrana pružanja investicionih usluga NK Brokeru

Komisija za tržište kapitala je na 173. sjednici od 30. decembra 2021. godine na osnovu člana 27 stav 2 tačka 4), 19) i 24) Zakona o tržištu kapitala („Službeni list Crne Gore“, broj 01/18) i člana 106 stav 1 tačka 1) Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“, broj 56/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/2017) u predmetu nadzora nad investicionim društvom NK BROKER AD Nikšić, po službenoj dužnosti, donijela Rješenje o privremenoj zabrani pružanja investicionih usluga i raspolaganja finansijskim instrumentima i novčanim sredstvima klijenata investicionog društva NK BROKER AD Nikšić.