Obavještenje Komisije za tržište kapitala

Na osnovu posredne kontrole koju je Komisija za tržište kapitala izvršila utvrđeno je da kompanija Celestial Trading Ltd. na web stranicama: www.tradovest.com; www.zoomtrader.com; www.option888.com; www.xmarkets.com, ističe da je licencirana i nadzirana od strane tijela pod nazivom „Montenegro Security Exchange Commission“ i da od navedenog tijela ima pod-licencu pod brojem 04/4-9/6-17.

Imajući u vidu da sve navedeno može potencijalne investitore dovesti u zabludu da se radi o Komisiji za tržište kapitala Crne Gore (Capital Market Authority of Montenegro, a ranije Securities and Exchange Commission of Montenegro) to Komisija za tržište kapitala obavještava da:

  1. Kompanija Celestial Trading Ltd. nema licencu od Komisije za tržište kapitala Crne Gore, niti se navedena kompanija ikada obraćala Komisiji za dobijanje navedene licence.
  2. Broj licence koji je naveden ne postoji u registrima Komisije.
  3. U dosadašnjem radu sa navedenom firmom Komisija nije imala ni formalne ni neformalne kontakte.

Poslednje novosti

Dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnostiti za Adriatic bank Podgorica

Adiratic Bank dozvola
Read More

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu...
Read More

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnika

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kap...
Read More

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler
Read More

Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Nacrt Pravila 134. sjedinica 30.12.2020.g
Read More