Poziv za podgoričke osnovce - Učimo kroz igru

Komisija za tržište kapitala je nezavisna regulatorna agencija koja nadzire i reguliše tržište kapitala u Crnoj Gori. Glavni cilj Komisije je obezbjeđivanje stabilnosti i integriteta tržišta kapitala u zemlji, kao i zaštita interese investitora i javnosti u cjelini.

Jedan od ciljeva Komisije je unapređenje finansijske pismenosti građana, koja podrazumijeva skup znanja, vještina i stavova koji su neophodni da bi pojedinac bio u stanju da donosi kvalitetnije odluke o upravljanju svojim novcem i finansijama uopšte. Prethodno uključuje razumijevanje osnovnih finansijskih pojmova, sposobnost upravljanja ličnim budžetom, poznavanje različitih vrsta finansijskih proizvoda i usluga, kao i razumijevanje kako investirati novac na odgovoran način. Stoga se finansijska pismenost smatra važnim aspektom opšteg obrazovanja, koji bi trebalo da se razvija kroz formalno i neformalno obrazovanje, ali i kroz druge oblike edukacije.

Program razvoja finansijske edukacije u Crnoj Gori 2023 – 2027 je 27. jula 2022. godine usvojen na 59. sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost čiji je Predlog prethodno utvrdio Nacionalni komitet za razvoj finansijske edukacije, u čijem sastavu su članovi Savjeta (ministar finansija, guverner Centralne banke Crne Gore, predsjednik Komisije za tržište kapitala i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja), kao i ministar prosvjete. Riječ je o dokumentu koji predstavlja strateški okvir za spovođenje aktivnosti svih zainteresovanih subjekata na planu finansijske edukacije u narednih pet godina. Program podržava težnju da se crnogorskim građanima obezbijedi pristup kvalitetnoj finansijskoj edukaciji, kako bi stekli i unaprijedili znanja i vještine za donošenje odgovornih finansijskih odluka.

Imajući u vidu prethodno navedeno, finansijska pismenost je važan aspekt obrazovanja, posebno kada su u pitanju najmlađi. Komisija prepoznaje važnost razvijanja finansijske pismenosti kod djece, kako bi im se omogućilo da razviju zdrave navike u upravljanju novcem i steknu znanja o finansijskim proizvodima i uslugama koje su im dostupne. U skladu sa tim, Komisija ovogodišnji plan aktivnosti razvijanja finansijske pismenosti počinje organizovanjem radionica za djecu 5, 6 i/ili 7 razreda osnovnog obrazovanja. Naime, ideja je da se organizuju radionice za djecu u trajanju od maksimum 90 minuta a tokom kojih će zaposleni Komisije upoznati najmlađe sa društvenom igrom "Kapital". U pitanju je edukativna društvena igra koja pomaže djeci da uče o tržištu kapitala na interaktivan i zabavan način. Igrači postaju investitori koji kupuju i prodaju akcije različitih kompanija i imaju za cilj da kupovinom i prodajom akcija zarade novac. Dakle, uz pomoć zaposlenih Komisije, djeca će naučiti osnove tržišta kapitala – pojam akcije, investiranja, rizika i nagrade, kao i kako se kompanije procjenjuju i na koji način vrijednost akcija raste ili pada. Osim toga što navedena društvena igra djecu uči kako pametno da upravljaju novcem i kako da planiraju svoje finansije, odličan je način da se motivišu u razvijanju vještina iz matematike, logike i strategije.

Radionice će se održati radnim danima u periodu od 29. 3. do 4. 4. 2023. godine u grupama od po maksimum desetoro djece. Nakon održane radionice, koja će trajati najviše 90 minuta, svaka grupa će dobiti na poklon od Komisije primjerak društvene igre "Kapital". Time se želi podstaći dalje upoznavanje sa ovim igrom i pojmovima sa tržišta kapitala. Takođe, Komisija će krajem aprila tekuće godine organizovati takmičenje u ovoj igri za sve zainteresovane učesnike prednje opisanih radionica i najbolje od njih očekuju vrijedne nagrade koje će pripasti školi. Naime, Komisija time želi da kroz uvećanje znanja djece iz oblasti tržišta kapitala i njihovim daljim doprinosom u takmičenju, obezbijedi unapređenje timskog duha za ekipu/školu kojoj pripadaju i osjećaj zadovoljstva što je škola zahvaljući njihovom angažovanju dobila određenu donaciju od strane Komisije.

Na osnovu prednje navedenog, ukoliko ste zainteresovani da učenici 5, 6 i/ili 7 razreda vaše škole budu dio inicijative kojom Komisija teži da unaprijedi finansijsku pismenost među djecom ovog uzrasta, molimo vas da do 22. marta tekuće godine, do kraja radnog dana, prijavite grupu učenika, dostavite spisak djece i razred koji pohađaju. Koristimo priliku da napomenemo da predstavnici škole odlučuju o sastavu grupe, kao i to da npr. jednu grupu mogu činiti djeca iz istog razreda/odjeljenja i da jedna škola može prijaviti više grupa.

Komisija je planirala da organizuje ukupno deset opisanih radionica za deset različitih grupa (jedna radionica – jedna grupa), stoga vas molimo da u što kraćem roku prijavite grupu/e djece vaše škole zbog prednje navedenog ograničenog broja.

Vjerujemo da ćemo odzivom vaše škole zajedničkim snagama raditi na obrazovanju budućih generacija o finansijskim aspektima života i njihovom daljem napredovanju, stoga se radujemo ostvarivanju saradnje u ovom domenu.