Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti

Komisija za tržište kapitala Crne Gore je na 153. sjednici od 7. jula 2021. godine donijela Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti.