Smjernice za primjenu međunarodnih restriktivnih mjera od strane Komisije za tržište kapitala i o nadzoru nad primjenom tih mjera

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 30 stav 1 i stav 4 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore", br. 001/18), a u vezi sa članom 16 stav 1 i članom 31 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama ("Službeni list CG", br, 56/18 i 72/19), na 4. sjednici održanoj dana 20.02.2023. godine, usvojila Smjernice za primjenu međunarodnih restriktivnih mjera od strane Komisije za tržište kapitala i o nadzoru nad primjenom tih mjera.