Statut Komisije za tržište kapitala

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 46 stav 1 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list CG", broj 01/18), na 2. sjednici 5. saziva od 26.01.2023. godine, donijela Statut Komisije za tržište kapitala.