Opšte informacije i biografije članova Komisije

 

Članove Komisije imenuje Skupština Crne Gore na predlog Vlade Crne Gore. Komisija ima 5 članova, i to: predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana. 


Aktuelni saziv Komisije čine:

• dr Zoran Đikanović, predsjednik

• Ranko Jovović, zamjenik predsjednika

• Draško Malbaški, član

• Azra Šehović, član

• Asmir Pepić, član

biografije:

dr Zoran Đikanović je rođen u Podgorici, 1966. godine. Diplomirao je 1991. na  Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.


Magistrirao je 1999. godine na  Postdiplomskim studijama "Preduzetnička ekonomija", Ekonomski fakultet u Podgorici, na temu "Restrukturiranje preduzeća putem Management Buy-Out, inostrana iskustva i i skustva u Crnoj Gori". 


Doktorirao je 2006. godine na Ekonomskom Fakultetu u Podgorici, na temu "Regulativa tržišta kapitala u Crnoj Gori - analiza uticaja regulative na razvoj tržišta".


Objavio je desetak naučnih radova, pretežno na temu privatizacije i tržišta kapitala.


Član je Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore od decembra 2000. godine. Na funkciju  predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti izabran je 01.02.2002. godine.


Od 1992. do 1993. god. radi u Ant Agenciji u  Podgorici. Od 1995. godine radi  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici radi  kao saradnik na predmetu "Tržište novca i tržište kapitala". 


Od januara 1996. pa do novembra 2000. godine radi kao direktor u Monte Adria Broker-u, mješovitom finansijskom berzanskom posredniku.


Od 1999 pa do novembra 2000. radi kao koordinator  u Operativnoj grupi za MVP Savjeta za privatizaciju na pripremnom aktivnostima za sprovođenje programa masovne vaučerske privatizacije.

Ranko Jovović je rođen 27. avgusta 1955. godine u Podgorici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, 1979. godine.

 

Radni odnos zasnovao je 1980. godine u VUP Danilovgrad. Od 1981. godine, obavljao je dužnost šefa službe za kreditiranje KDS i stanovništva Titogradske osnovne banke - P.J. Danilovgrad. Od 1986. do 1987. godine, obavljao je dužnost inspektora za privredni kriminal u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Od 1987. do 1994. godine, obavljao je dužnost rukovodioca finansijskog sektora Crnagoracop Danilovgrad. Bio je zapošljen u Montenegroturist-u i u Opštini Danilovgrad. Od 2005. do 2017. godine, obavljao je dužnost pomoćnika direktora Uprave carina Crne Gore za planiranje i upravljanje ljudskim resursima.

 

Za zamjenika predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti imenovan je 26.12.2017. godine.

 

Oženjen, otac jednog djeteta.

BIOGRAFIJA

C U R R I C U L UM V I T AE

 

LIČNE INFORMACIJE

Draško Malbaški

Državljanstvo - Crnogorsko

Datum rođenja  - 24.05.1970

 

RADNO ISKUSTVO

 • decembar 2000- Komisija za hartije od vrijednosti – član Komisije  i rukovodilac sektora za korporativne aktivnosti (2002 -2007. godine zamjenik predsjednika Komisije)
 • 1998 - 2000 - Operativna Grupa za masovnu vaučersku privatizaciju  Savjeta za privatizaciju
 • 1994 -1998  - Privatna Ordinacija "Malbaški"

 

OBRAZOVANJE I  OSPOSOBLJAVANJE

 • 1998 Pravni fakultet u Podgorici – smjer međunarodno pravo
 • 1989 gimnazija "Slobodan Škerović" Podgorica
 • 1986 osnovna škola sutjeska –Podgorica – diploma Luča
 • Član expertske grupe za masovnu vaučersku privatizaciju
 • Član grupe za izradu Zakona o hartijama od vrijednosti
 • Član grupe za izradu propisa u vezi sa sprečavanjem pranjem novca
 • Član grupe za izradu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Član udruženja banaka i drugih finansijskih institucija
 • Član Emerging Markets Committee (EMC) IOSCO                                                                                     
 • Predavač na školi za sticanje zvanja brokera, dilera i investicionog menadžera
 • Predavač na školi za sticanje zvanja menadžera penzionog fonda
 • Učesnik i panelista na više seminara u zemlji i inostranstvu

Strani jezici : Aktivno znanje engleskog jezika

Ostalo : Zavidan nivo poznavanja rada na računaru

Bračno stanje : Oženjen, otac dvoje djece

Azra Šehović je rođena 15.02.1951. godine u Bijelom Polju. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu. Diplomirala je na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu 1974. godine.


Član je Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore od 01.02.2002. godine. 


Radni odnos zasnovala je 1974. godine u Sekretarijatu za privredu S.O. Bijelo Polje. U istom sekretarijatu od 1977. do 1981. godine obavljala je dužnost šefa službe za plan i razvoj, a od 1981. pa do 1989. postaje načelnik za plan, razvoj i statistiku S.O. Bijelo Polje. Ko član delegacije Republike Crne Gore u Vijeću Republika i Pokrajina SFRJ, radila je profesionalno u Odboru za plan i razvoj od 1989. do 1992. godine. Nakon toga, prelazi na mjesto direktora JU Centar za socijalni rad opština Bijelo Polje i Mojkovac.


Udata je, majka dvoje djece.

Asmir Pepić rođen je 06. oktobra 1982. godine u Rožajama, gdje je osnovnu i srednju školu završio takođe u Rožajama. Diplomirao je u junu 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na smjeru Finansije i bankarstvo. Trenutno je na postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Finansije i bankarstvo na pripremi magistarske teze.

 

Radni odnos je zasnovao u januaru 2007. godine u “Magnat osiguranje” AD Podgorica, u sektoru za finansije i računovodstvo sve do maja 2007. godine. Nakon toga radni angažman nastavlja u “Hypo Alpe-Adria-Broker-Dealer” AD Podgorica”, na mjestu broker-dealer sve do februara 2009. godine, gdje onda rad nastavlja u “Hypo Alpe-Adria-Bank” AD Podgorica (Investment banking, Brokerage, Retail banking, SME, Retail Sales Force Management) sve do maja 2013. godine. Poslije toga, u maju 2013. godine, imenovan je od strane “Vlade Crne Gore” za savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj, gdje je ponovo imenovan u decembru 2016. godine. Nakon toga, u decembru 2017. godine imenovan je od strane “Skupštine Crne Gore” za člana Komisije za tržište kapitala (KHoV-KTK).

 

Takođe je bio imenovan od strane “Vlade Crne Gore" za predsjednika “Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću” u period od 2015. godine do 2017. godine kao i za člana “Partnerskog savjeta za regionalni razvoj Crne Gore” u period od 2013. godine do 2017. godine. U period od 2014. godine do 2020. godine bio je član Odbora za upravljanje aktivom i pasivom u “Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore” AD Podgorica, dok je u period od 2011. godine do 2014. godine bio član Odbora direktora “Plodovi Crne Gore” AD Podgorica, gdje je takođe u julu 2017. godine izabran kao stručno lice za provjeru znanja, sposobnosti, kompetentnosti i vještina od strane “Uprave za kadrove Crne Gore”.

 

Učestvovao je na većem broju konferencija, seminara, stručnih kurseva gdje posjeduje razne sertifikate i diplome, među kojima su mogu izdvojiti: diplome-licence za zvanje "Brokera", "Dilera", "Investicionog menadžera", kao i “Investicionog savjetnika” od strane “Komisije za tržište kapitala Crne Gore (ranije Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore” (KHoV)), diplome "Škola Evropskih integracija" i "Škola demokratije" od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO), diploma sa kursa "Osnove političke komunikacije" i "Političke partije i političke ideologije" od strane fondacije “Konrad Adenauer Stiftung”, sertifikat sa kursa "CRM (Customer Relantionship Menagment)" od strane “Udruženja banaka Crne Gore”.

 

Govori engleski jezik. Oženjen i otac dvoje djece.