Sandbox projekti u toku
CoinMetro d.o.o. (PIB: 03302938), Bulevar Džordža Vašingtona 3/22, Podgorica, podnio je Komisiji, dana 23.03.2020. godine Zahtjev za pristup regulatornom Sandbox-u br. 05/12-295/1-20. Komisija je na 104. sjednici od 27.04.2020. godine donijela Rješenje broj 05/12-295/3-20 kojim je odobren pristup regulatronom Sandbox-u.
 
CoinMetro d.o.o. testira razvijenu platformu koja će omogućiti ponudu širokog spektra finansijskih instrumenata u tokenizovanom obliku, a sve u sigurnom i pravnom okruženju koje obezbjeđuje zaštitu svih strana.
 
Kao učesnik u Sandbox-u, CoinMetro svojim klijentima nuditi usluge kao Multilateralna trgovinska platforma. Glavne aktivnosti koje će se testirati su sledeće:
 • finansiranje transakcija sa tokenizovanim hartijama od vrijednosti;
 • usluge vezane za garanciju ponude ili izdavanje tokenizovanih hartija od vrijednosti;
 • nuđenje trgovanja na sekundarnom tržištu hartija od vrijednosti;
 • ponuda derivata za hartije od vrijednosti (opcije, fjučersi);
 • usluge povezane sa kastodijem nad tokenizovanom imovinom u vlasništvu klijenta;
 • obavljanje poslova u vezi saldiranja tokenizovanih hartija od vrijednosti u saradnji sa CKDD-om u Sandbox-u; i
 • ponuda usluge u vezi sa izdavanjem primarnog tržišta (crowdfunding), kao i trgovanjem neregulisanim tokenizovanim sredstvima, kao što su bitcoin, eterijum itd.
 
Opšti podaci:
Naziv: CoinMetro D.O.O (PIB/JMB: 03302938; Reg: # 50922236)
Adresa: Bulevar Dzordza Vasingtona 3/22, Podgorica, Gora Gora
Tel: +372 53052983
Datum osnivanja: 20.02.2020
IGNIUM SB d.o.o. (PIB: 03303055), Bulevar Džordža Vašingtona 3/22, Podgorica, podnio je Komisiji, dana 27.03.2020. godine, Zahtjev za pristup regulatornom Sandbox-u br 05/12-304/1-20. Komisija je na 104. sjednici od 27.04.2020. godine donijela Rješenje broj 05/12-304/3-20 kojim je odobren pristup regulatornom Sandbox-u.
 
IGNIUM SB testira sistem sveobuhvatne infrastrukture saldiranja nakon zaključenja transakcije finansijskim instrumentom, koji je baziran na tehnologiji distribuirane knjige (DLT).
 
Finansijska inovacija
Finansijska inovacija se ogleda u testiranju globalne infrastrukture tržišta kapitala gdje se različiti MTP-ovi i druga mjesta trgovanja mogu povezati tako da finansijska sredstva postanu međusobno razmjenljiva između različitih tržišta na kojima su sve trgovine saldirane u realnom vremenu. Inovacija se namjerava postići kroz:
 • Sistem kastodija i saldiranja koji funkcioniše na tehnologiji distribuirane knjige (DLT), gdje se svi poslovi saldiraju digitalnim sredstvima u realnom vremenu;
 • DLT tehnologija osigurava nepromjenljivost i preglednost podataka smještenih u sistemu;
 • Pristup investitora i emitenata realizuje se otvaranjem i posjedovanjem digitalnog novčanika direktno u Centralnom registru hartija od vrijednosti, bez posrednika, što rezultira smanjenim troškovima i sposobnošću da sistemu pristupe investitori i emitenti na globalnom nivou;
 • Novac i hartije od vrijednosti u lancu blockchain-a omogućavaju praćenje transakcija i usklađenosti uz održavanje razumnih troškova.
Opšti podaci:
Naziv: Ignium SB D.O.O. (PIB/JMB: 03303055; Reg # 50922346)
Adresa: Bulevar, Dzordza Vasingtona BR. 3/22 Podgorica
Tel: +372 53052983, +372 5017632 Datum osnivanja: 24.02.2020
 
RedMatter LLC d.o.o. (PIB: 03342271), Ul VXI br. 2 Budva podnio je Komisiji, dana 15.02.2021. godine Zahtjev za pristup regulatornom Sandbox-u br. 05/12-124/1-21. Komisija je na 142. sjednici od 02.03.2021. godine donijela Rješenje broj 05/12-124/2-21 kojim je odobren pristup regulatornom Sandbox-u.
 
RedMatter LLC d.o.o. testira platformu za emisiju i trgovanje digitalnom imovinom (digitalnim tokenima) koja je namijenjena razvoju, marketingu i distribuciji digitalnog sadržaja (film, video igre, virtuelna i proširena realnost).
 
 
Finansijska inovacija
 
RedMatter je otvorena platforma za nezavisne kreatore sadržaja, investitore i ljubitelje/prometere širom svijeta, koja omogućava kolaboraciju u kreativnom razvoju, marketingu i distribuciji digitalnog sadržaja. Kreiranjem digitalne imovine putem RedMatter platforme, kreatori imaju mogućnost da emituju i prodaju digitalne tokene investitorima na globalnom nivou, sa ciljem finansiranja i promovisanja kulturno različitog sadržaja koji je namijenjem internacionalnoj publici.
Inovacije se ogleda u direktnom pristupu investitorima i publici uz povećanje prihoda kreatora digitalnog sadržaja.
 
Opšti podaci:
Naziv: RedMatter LLC (PIB/JMB: 03342271)
Adresa: UL VXI, BR. 2, STAN BR. 5, BUDVA, CRNA GORA
E-mail: prem@redmatter.capital
Datum osnivanja: 21.01.2021