BISERNICA

PIB - 02691361

Puni naziv - BISERNICA AD Rožaje

Adresa - Maršala Tita bb, ROŽAJE, Crna Gora