CENTAR ZA ODMOR REKREACIJU I LIJEČENJE IGALO

PIB - 02008173

Puni naziv - CENTAR ZA ODMOR REKREACIJU I LIJEČENJE IGALO A.D

Adresa - SAVA ILIĆA BR. 7, Herceg Novi, Crna Gora