ELEKTROINDUSTRIJA OBOD

PIB - 02004658

Puni naziv - ELEKTROINDUSTRIIJA"OBOD" U STEČAJU A.D CETINJE

Adresa - Bulevar Crnogorskih junaka b.b., Cetinje, Crna Gora