ELEKTROTEHNA

PIB - 02199734

Puni naziv - ELEKTROTEHNA U STEČAJU

Adresa - Simona Ivanova 1, PODGORICA, Crna Gora