JADRANPREVOZ

PIB - 02038293

Puni naziv - SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE JADRAN PREVOZ A.D

Adresa - ULCINJ NASELJE KODRE BB, ULCINJ, Crna Gora