JADRANSKI SAJAM

PIB - 02005514

Puni naziv - JADRANSKI SAJAM A.D. Budva

Adresa - TRG SLOBODE 5, BUDVA, Crna Gora