ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA

PIB - 02816296

Puni naziv - ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.

Adresa -  TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13, PODGORICA, Crna Gora