PKB HERCEG NOVI

PIB - 02016389

Puni naziv - TP PKB HERCEG NOVI A.D ZELENIKA

Adresa -  Zelenika bb, HERCEG NOVI, Crna Gora