RADOJE DAKIĆ

PIB - 02014092

Puni naziv - RADOJE DAKIĆ U STEČAJU A.D

Adresa -  Cetinjski put b.b., PODGORICA, Crna Gora