SANITAS

PIB - 02010534

Puni naziv - SANITAS  A.D  BIJELO POLJE

Adresa -  INDUSTRIJSABB, BIJELO POLJE, Crna Gora