UTP TARA

PIB - 02290308

Puni naziv - UTP "TARA" AD

Adresa -  KRALJA PETRA I B.B., PLJEVLJA, Crna Gora