ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA

PIB - 02002744

Puni naziv - ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA U STEČAJU A.D. Bar

Adresa -  VLADIMIRA ROLOVIĆA  F 2, BAR, Crna Gora