ZAVOD ZA IZGRADNJU BUDVA

PIB - 02022672

Puni naziv - ZAVOD ZA IZGRADNJU BUDVE A.D

Adresa -  TRG SUNCA 4, BUDVA, Crna Gora