ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE

PIB - 02723620

Puni naziv - "ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE" A.D.

Adresa -  Trg golootočkih žrtava br.13, PODGORICA, Crna Gora