Investiciona društva i ovlašćene kreditne institucije

 
Pregled investicionih usluga koje pružaju investiciona društva i ovlašćene kreditne institucije kojima je Komisija izdala dozvolu

Naziv           VIP Broker a.d. Podgorica
Sjedište       Podgorica
PIB               02448432
MB               02448432
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Upravljanje portfoliom
 • Investiciono savjetovanje
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 1 ZTK: 1) prenosive hartije od vrijednosti;
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):              Ulica Vlada Ćetkovića 70, Podgorica (zgrada Hotel Perla Residence)
Telefoni                              
telefonski broj (1) (broj):       020 229 500
telefonski broj (2) (broj):       020 228 190
Telefax (broj):                        020 229 501
E-mail adresa (službena):    info@vipbroker.net
Web-site adresa:                   www.vipbroker.net

Naziv           Investiciono društvo Bull and Bear ad Podgorica
Sjedište       Podgorica
PIB               02708256
MB               02708256
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Trgovanje za sopstveni račun
 • Upravljanje portfoliom
 • Investiciono savjetovanje
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 1 ZTK: 1) prenosive hartije od vrijednosti
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):              Novaka Miloševa 37/1
Telefoni                                  + 382 77 272 040
telefonski broj (1) (broj):       + 382 77 272 040
telefonski broj (2) (broj):       + 382 77 272 044
telefonski broj (3) (broj):       + 382 20 23 55 66
Telefax (broj):                       
E-mail adresa (službena):    office@bullandbear.me
Web-site adresa:                  www.bullandbear.me

Naziv         HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
Sjedište     Podgorica
PIB             02085020
MB             02085020
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Trgovanje za sopstveni račun
 • Upravljanje portfoliom
 • Investiciono savjetovanje
 • Usluge pokroviteljstva u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata uz obavezu otkupa
 • Usluge pokroviteljstva u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata i sa tim povezane usluge
 • Administriranje novčanim sredstvima klijenata
 • Odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uklјučeno u transakciju
 • Savjeti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima
 • Usluge deviznog poslovanja u vezi sa pružanjem investicionih usluga
 • Istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima
 • Usluge u vezi sa pokrovitelјstvom
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 1 ZTK: 1) prenosive hartije od vrijednosti
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):             JOSIPA BROZA TITA 67
Telefoni                              
telefonski broj (1) (broj):      077700001
telefonski broj (2) (broj):      077700198
Telefax (broj):                       077700195
E-mail adresa (službena):   hipotekarna@hb.co.me
Web-site adresa:                  www.hipotekarnabanka.com

 

Naziv         PRVA BANKA CRNE GORE - OSNOVANA 1901. AD PODGORICA
                   Služba tržišta kapitala i investicionog bankarstva
Sjedište     Podgorica
PIB             02096099
MB             02096099
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata i sa tim povezane usluge
 • Administriranje novčanim sredstvima klijenata
 • Odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uklјučeno u transakciju
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 1 ZTK: 1) prenosive hartije od vrijednosti
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):             Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141
Telefoni                              
telefonski broj (1) (broj):      19891
telefonski broj (2) (broj):      +38220409114
telefonski broj (3) (broj):      +38220409101
Telefax (broj):                       +38220409124
E-mail adresa (službena):   stefan.damjanovic@prvabankacg.com
                                                 info@prvabankacg.com
Web-site adresa:                  www.prvabankacg.com

 

Naziv       CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA
                 privatno bankarstvo i investicioni servisi
                 služba za kastodi bo i depozitarne poslove
Sjedište   Podgorica
PIB           02239108
MB           02239108
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata i sa tim povezane usluge
 • Administriranje novčanim sredstvima klijenata
 • Odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uklјučeno u transakciju
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 1 ZTK: 1) prenosive hartije od vrijednosti
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):             Bulevar Revolucije br. 17
Telefoni                              
telefonski broj (1) (broj):      19894
telefonski broj (2) (broj):      +38220673392
telefonski broj (3) (broj):      +38220404275
Telefax (broj):                       +38220404215
E-mail adresa (službena):   ckbcustody@ckb.me
Web-site adresa:                  www.ckb.me
 
Naziv       UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA
                 Sektor za investiciono bankarstvo i finansijska tržišta
                 Ovlašćena kreditna institucija
Sjedište   Podgorica
PIB           02684462
MB           02684462
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad        
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Trgovanje za sopstveni račun
 • Upravljanje portfoliom
 • Investiciono savjetovanje
 • Usluge pokroviteljstva u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata uz obavezu otkupa
 • Usluge pokroviteljstva u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata i sa tim povezane usluge
 • Administriranje novčanim sredstvima klijenata
 • Odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uklјučeno u transakciju
 • Savjeti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima
 • Usluge deviznog poslovanja u vezi sa pružanjem investicionih usluga
 • Istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima
 • Usluge u vezi sa pokrovitelјstvom
 • Investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na finansijske instrumente iz člana 3, stav 1. tačka 4) Zakona o tržištu kapitala, a u vezi sa pružanjem investicionih usluga i aktivnosti, kao i pomoćnih usluga
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 1 ZTK: 1) prenosive hartije od vrijednosti
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):               Rimski Trg 42 (zgrada Vektre), Podgorica
Telefoni:                                  020-481-481
telefonski broj (1) (broj):        020-481-413
telefonski broj (2) (broj):        020-481-401
telefonski broj (3) (broj):        020-481-403
Telefax (broj):                         020-481-482
E-mail adresa (službena):     info@ucbank.me
Web-site adresa:                    www.ucbank.me
 
Naziv        ERSTE BANK AD PODGORICA
                  Sektor riznice; Služba investicionog bankarstva; Odjeljenje za brokerske, dilerske i poslove investicionog menadžera;
                  Ovlašćena kreditna institucija
Sjedište    Podgorica
PIB            02351242
MB            02351242
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Trgovanje za sopstveni račun
 • Upravljanje portfoliom
 • Investiciono savjetovanje
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata i sa tim povezane usluge
 • Administriranje novčanim sredstvima klijenata
 • Odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uklјučeno u transakciju
 • Savjeti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima
 • Usluge deviznog poslovanja u vezi sa pružanjem investicionih usluga
 • Investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na finansijske instrumente iz člana 3, stav 1. tačka 4) Zakona o tržištu kapitala, a u vezi sa pružanjem investicionih usluga i aktivnosti, kao i pomoćnih usluga
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 1 I 3 ZTK: 1) prenosive hartije od vrijednosti i 3) investicione jedinice, u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks); 
Adresa (ulica i broj):            Arsenija Boljevića 2A
Telefoni:                                020 440 440
telefonski broj (1) (broj):      020 440 495
telefonski broj (2) (broj):      020 440 441
telefonski broj (3) (broj):      020 440 430
Telefax (broj):                       020 440 442
E-mail adresa (službena):   info@erstebank.me
Web-site adresa:                  www.erstebank.me
Naziv         Limit Prime Securities AD
Sjedište     Podgorica
PIB             03138933
MB             03138933
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Trgovanje za sopstveni račun
 • Upravljanje portfoliom
 • Investiciono savjetovanje
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 4 ZTK: f) finansijski ugovori o razlikama;
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):               Ulica 8. Marta bb, objekat 14E, 81000 Podgorica
Telefoni                              
telefonski broj (1) (broj):        068/036 -998
E-mail adresa (službena):     info@limitprime.me
Web-site adresa:                    www.limitprime.com

 

Naziv       Zapad banka ad Podgorica
                 Služba tržišta kapitala i investicionog bankarstva
Sjedište   Podgorica
PIB           03032531
MB           03032531
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Trgovanje za sopstveni račun
 • Upravljanje portfoliom
 • Investiciono savjetovanje
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata i sa tim povezane usluge
 • Administriranje novčanim sredstvima klijenata
 • Odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uklјučeno u transakciju
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 1 ZTK: 1) prenosive hartije od vrijednosti
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):               Moskovska br 2/ VII sprat
Telefoni                              
telefonski broj (1) (broj):        020 690 000
telefonski broj (2) (broj):        020 690 093
Telefax (broj):                         020 690 001
E-mail adresa (službena):     info@zapadbanka.me, investments@zapadbanka.me
Web-site adresa:                    www.zapadbanka.me

 

Naziv       SASA Capital a.d. Podgorica
Sjedište   Podgorica
PIB           03287025
MB           03287025
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata i sa tim povezane usluge
 • Usluge deviznog poslovanja u vezi sa pružanjem investicionih usluga
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 4 ZTK: f) finansijski ugovori o razlikama;
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):              Šeika Zaida br. 2
Telefoni                             
telefonski broj (1) (broj):       +382 20 270 561
telefonski broj (2) (broj):       +382 67 085 514
Telefax (broj):                       
E-mail adresa (službena):    info@sasacapital.com
Web-site adresa:                   www.sasacapital.com
 Naziv       TEMPLER Securities a.d. Podgorica
Sjedište   Podgorica
PIB           03290697
MB           03290697
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Upravljanje portfeljem
 • Investiciono savjetovanje
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima
 • Otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod CKDD-a u ime i za račun zakonitih imalaca (vlasnički račun klijenta)
 • Otvaranje računa za plaćanje klijenta kod kreditne institucije
 • Staranje o izvršavanju naloga kupovine i prodaje finansijskih instrumenata klijenata
 • Odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit
 • Usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 4 ZTK: f) finansijski ugovori o razlikama;
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):              Rimski Trg 50-PC Kruševac
Telefoni                              
telefonski broj (1) (broj):       +382 20 262 762
telefonski broj (2) (broj):       
Telefax (broj):                        
E-mail adresa (službena):    dejanas@templer-securities.me
Web-site adresa:                   www.templer-securities.me
Naziv       FINVEO a.d. Podgorica
Sjedište   Cetinjska 11, Capital Plaza, Podgorica, Crna Gora
PIB           03321169
MB           03321169
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Trgovanje za svoj račun
 • Upravljanje portfeljem
 • Investiciono savjetovanje
 • Usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa
 • Usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta, uključuju kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima
 • Usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga
 • Otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod CKDD-a u ime i za račun zakonitih imalaca (vlasnički račun klijenta);
 • Otvaranje računa za plaćanje klijenta kod kreditne institucije;
 • Staranje o izvršavanju naloga kupovine  i prodaje finansijskih instrumenata
 • Odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit
 • Davanje opštih preporuka u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i srodnim pitanjima i uslugama koji su u vezi sa spajanjem i sticanjem udjela u društvima
 • Istraživanje i finansijska analiza ili opšte preporuke u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima
 • Usluge u vezi sprovođenja ponude odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa
 • Investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na osnovnu imovinu sadržanu u derivatu iz člana 3 stav 1 tačka 4 podtač. b, c, d i g ZTK, ako su povezane sa investicionim i pomoćnim uslugama
   
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 4 ZTK: f) finansijski ugovori o razlikama;
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):              Cetinjska 11, Capital Plaza, Podgorica, Crna Gora
Telefoni                              
telefonski broj (1) (broj):       +382 20 436 698
telefonski broj (2) (broj):      
Telefax (broj):                      
E-mail adresa (službena):   info@finveo.mn
Web-site adresa                  www.finveo.mn
Naziv       ADIATIC BANK a.d. Podgorica, Sektor Investicionog Bankarstva
Sjedište   Bul. Džordža Vašingtona br. 98/ VIII sprat, Podgorica, Crna Gora
PIB           03087158
MB           03087158
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Trgovanje za sopstveni račun
 • Upravljanje portfoliom
 • Investiciono savjetovanje
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata i sa tim povezane usluge
 • Administriranje novčanim sredstvima klijenata
 • Odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uklјučeno u transakciju
 • Usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 1 ZTK: 1) prenosive hartije od vrijednosti
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):             Bul. Džordža Vašingtona br. 98/ VIII sprat, Podgorica, Crna Gora
Telefoni                              
telefonski broj (1) (broj):       +382 20 680 973
telefonski broj (2) (broj):       +382 20 675 083
Telefax (broj):                      
E-mail adresa (službena):   investments@adriaticbank.com; custody@adriaticbank.com
Web-site adresa                  www.adriaticbank.com
Naziv       RSI Global investiciono društvo a.d. Podgorica
Sjedište  Ankarski bulevar broj 16, Podgorica, Crna Gora
PIB          03393429
MB          03393429
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Trgovanje za svoj račun
 • Upravljanje portfeljem
 • Investiciono savjetovanje
 • Usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa
 • Usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta, uključuju kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima
 • Odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit
 • Davanje opštih preporuka u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i srodnim pitanjima i uslugama koji su u vezi sa spajanjem i sticanjem udjela u društvima
 • Usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga
 • Istraživanje i finansijska analiza ili opšte preporuke u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima
 • Usluge u vezi sprovođenja ponude odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa
 • Investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na osnovnu imovinu sadržanu u derivatu iz člana 3 stav 1 tačka 4 podtač. b, c, d i g ZTK, ako su povezane sa investicionim i pomoćnim uslugama
   
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 4 ZTK: f) finansijski ugovori o razlikama;
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):              Ankarski bulevar broj 16, Podgorica, Crna Gora
Telefoni                              
telefonski broj (1) (broj):       +382 67 019 019
telefonski broj (2) (broj):      
Telefax (broj):                      
E-mail adresa (službena):   info@rsiglobalinvest.com
Web-site adresa                   https://www.rsiglobalinvest.com/
Naziv       Nozax a.d. Podgorica
Sjedište   Ankarski bulevar br. 12, Podgorica, Crna Gora
PIB          03417646
MB          03417646
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Trgovanje za svoj račun
 • Upravljanje portfeljem
 • Investiciono savjetovanje
 • Usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa
 • Usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta, uključuju kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima
 • Odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit
 • Davanje opštih preporuka u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i srodnim pitanjima i uslugama koji su u vezi sa spajanjem i sticanjem udjela u društvima
 • Usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga
 • Istraživanje i finansijska analiza ili opšte preporuke u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima
 • Usluge u vezi sprovođenja ponude odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa
 • Investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na osnovnu imovinu sadržanu u derivatu iz člana 3 stav 1 tačka 4 podtač. b, c, d i g ZTK, ako su povezane sa investicionim i pomoćnim uslugama
   
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 4 ZTK: f) finansijski ugovori o razlikama;
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):              Ljubovića br. 6, Podgorica, Crna Gora
Telefoni                              
telefonski broj (1) (broj):       +382 67 798 627
telefonski broj (2) (broj):      
Telefax (broj):                      
E-mail adresa (službena):   admin@nozax.com
Web-site adresa                  
Naziv       TF Capital a.d. Podgorica
Sjedište   Bulevar Džordža Vašingtona br. 83, Podgorica, Crna Gora
PIB          03448398
MB          03448398
 
Spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad
 • Prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga za račun klijenta
 • Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta, uključuju kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima
 • Investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na osnovnu imovinu sadržanu u derivatu iz člana 3 stav 1 tačka 4 podtač. b, c, d i g ZTK, ako su povezane sa investicionim i pomoćnim uslugama
   
 
Spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti
član 3 stav 1 tačka 1 ZTK: prenosive hartije od vrijednosti;
član 3 stav 1 tačka 4 ZTK: f) finansijski ugovori o razlikama;
 
Društvo je ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta               
 
Podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);
Adresa (ulica i broj):              Bulevar Džordža Vašingtona br. 83, Podgorica, Crna Gora
Telefoni                              
telefonski broj (1) (broj):       +382 67 880 011
telefonski broj (2) (broj):      
Telefax (broj):                      
E-mail adresa (službena):   admir.ademovic@tfcapital.me
Web-site adresa                  www.tfcapital.me
Investiciono društvo je akcionarsko društvo koje na osnovu dozvole koju izdaje Komisija, pruža kao pretežnu djelatnost investicione usluge i pomoćne usluge.
 
Investicione usluge su usluge i aktivnosti koje obuhvataju:
• prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
• izvršenje naloga za račun klijenta;
• upravljanje portfeljem;
• investiciono savjetovanje;
• usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa;
• usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa;
• upravljanje MTP-om i
• upravljanje OTP-om.
 
Pomoćne usluge su:
• čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima;
• odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit;
• davanje opštih preporuka u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i srodnim pitanjima i uslugama koji su u vezi sa spajanjem i sticanjem udjela u društvima;
• usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga;
• istraživanje i finansijska analiza ili opšte preporuke u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
• usluge u vezi sprovođenja ponude odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa;
• investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na osnovnu imovinu sadržanu u derivatu, ako su povezane sa investicionim i pomoćnim uslugama.