Otvoreni investicioni fondovi

Na crnogorskom tržištu kapitala posluje pet otvorenih investicionih fondova.

 • Otvoreni investicioni fond "Atlas Mont"

 • Otvoreni investicioni fond "Eurofond" u postupku likvidacije

 • Otvoreni investicioni fond "HLT"

 • Otvoreni investicioni fond "Moneta"

 • Otvoreni investicioni fond "Trend"

 • Otvoreni investicioni fond WVP Premium

Odobrenja za ponude investicionog fonda iz države članice:

 • Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom Erste Adriatic Bond

 • Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom Erste E-Conservative

 • Otvoreni investicioni fond OTP Multi Asset Conservative;

 • Otvoreni investicioni fond OTP Multi Asset Dynamic

 • Otvoreni investicioni fond OTP Multi Asset Balanced

 • Alternativni investicioni fond OTP Euro Short Bond

 • Napajajući otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom Erste Quality Equity

 • Podfond otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Erste Horizont 2025 II

 • Otvoreni investicioni fond VIG Alfa Absolute Return Investment Fund

 • Otvoreni investicioni fond VIG Megatrend Equity Investment Fund