Upozorenja za investitore
Komisija za tržište kapitala u cilju razvijanja svijesti o rizicima koji su povezani sa različitim vrstama ulaganja i finansijskim instrumentima objavljuje upozorena za investitore.
 
IOSCO čiji je Komisija član u cilju zaštite investitora, prima upozorenja od članica o licima koja nemaju dozvolu za pružanje investicionih usluga kao i o licima koja imaju slične nazive kao lica koja imali dozvolu za pružanje investicionih usluga.